Contact

Stichting Historische Behangsels en Wanddecoraties in Nederland
Achter Clarenburg 2
3511 JJ Utrecht

Telefoon: 020 33 422 18 (secretariaat)
E-mail: secretariaat@historischebehangsels.nl

Donateur of begunstiger worden

Als u het initiatief van de Stichting ondersteunt en wilt bijdragen aan het behoud en verspreiding van de kennis van het historische behang dan kunt u donateur worden voor € 24,00 per jaar. Begunstigers betalen een bedrag van € 120,00. Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van € 10,00. U kunt dit bedrag over maken op girorekening NL38 INGB 0000 3251 59. Voor het aanmelden als donateur of begunstiger en voor meer informatie kunt u bellen naar het secretariaat tel. 020 33 422 18 of mailen naar secretariaat@historischebehangsels.nl

Advertentie