Doelstellingen

Wij realiseren onze doelstellingen vanuit belangstelling en waardering voor wat eerdere generaties hebben nagelaten, om dit aan nieuwe generaties door te kunnen geven.

Verzamelen

De stichting heeft sinds de oprichting veel materiaal uit historische panden verzameld of – meestal door schenkingen – verworven. Op deze wijze is een collectie van behangfragmenten opgebouwd die tot één van de grootste van Europa gerekend kan worden. Regelmatig worden er nieuwe stukken aan de collectie toegevoegd.

Beheren

Om de collectie te bewaren voor generaties na ons, moet deze zo goed mogelijk worden beheerd door middel van registratie, basisconservering en de juiste bewaaromstandigheden. De meest bijzondere en representatieve behangsels worden bovendien gerestaureerd.

Informeren

De stichting beantwoordt vragen over herkomst, datering en instandhouding van historisch behang. We organiseren studiedagen, symposia en lezingen. Voor donateurs en begunstigers organiseert de stichting excursies, waarbij we zo veel mogelijk locaties te bezoeken die doorgaans moeilijk of niet voor publiek toegankelijk zijn. Donateurs en andere relaties ontvangen één tot twee keer per jaar een nieuwsbrief.

Verbinden

Professionals en andere geïnteresseerden weten de stichting te vinden en wisselen kennis uit of doneren gevonden behangsels. Verder verzorgt de stichting bruiklenen aan tentoonstellingen.

In 2001 ontving de SHBW De Vuurslag, Prijs van de Antiekbeurs te ‘s-Hertogenbosch voor toegepaste kunst.

 

Advertentie